Опрема за пречишћавање воде

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    Опрема за третман реверзне осмозе

    Процес реверзне осмозе: Сирова вода → Пумпа за сирову воду → Мултимедијски филтер → Филтер са активним угљем → Омекшивач воде (опционално) → Прецизни филтер → Пумпа високог притиска → Примарна реверзна осмоза → Подешавање ПХ → Резервоар за пречишћавање воде → Водена пумпа → Пастеризација → Микропорозни филтер → Излаз за воду. Процес секундарне реверзне осмозе: Сирова вода → Пумпа за сирову воду → Мултимедијски филтер → Филтер са активним угљем → Омекшивач воде (опционално) → Прецизни филтер → Пумпа високог притиска → Примарна реверзна осмоза → Подешавање ПХ → Резервоар за воду → Секундарни ре ...